Zpracování osobních údajů

motiv-6

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Vážení,
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“) Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro prodej našeho zboží a poskytování našich služeb, plnění povinností sjednaných smlouvou nebo stanovených právními předpisy, a informování o našem sortimentu a službách.

Informace o zpracování osobních údajů našich velkoobchodních zákazníků a jiných obchodních partnerů jsou uvedeny v samostatných informačních sděleních.

Prohlašujeme, že zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR a zásadami pro zpracování osobních údajů, zpracováváme údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu. Pro dosažení tohoto účelu jsme přijali technická a organizační opatření k zajištění potřebné úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů.

 

1) Správce osobních údajů

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost Ski a bike centum Novodvorská,Korandova 24/350,Praha 4,147 00, IČO: 60177594, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení GDPR.

2) Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je tak jejich nezbytnost pro plnění uzavřených smluv, objednaných služeb nebo zboží, včetně vyřizování reklamací. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen požadované služby splnit.
 • V případě, že si objednáte zboží přes e-shop, správce zpracovává Vaše údaje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, tedy zejména dodání zboží, a pro účely vedení uživatelského účtu na e-shopu.
 • V případě, že si půjčujete vybavení v půjčovně, správce zpracovává Vaše údaje pro účely plnění práv a povinností z nájemní smlouvy. Pokud si pronajímáte vybavení bez složení kauce, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu také rodné číslo nebo číslo, typ a datum platnosti osobního dokladu za účelem ochrany oprávněného zájmu správce na ochraně jeho majetku a uplatnění nároků z nájemní smlouvy.
 • Některé Vaše osobní údaje budou dále zpracovávány také za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění zákonných a dalších právních povinností, které se na správce vztahují.
 • Pokud k tomu udělíte souhlas (v průběhu objednávky v e-shopu nebo při uzavírání nájemní smlouvy na vybavení), Vaše osobní údaje může správce dále použít k zasílání upozornění a obchodních informací o produktech a službách správce. Právním základem zpracování je v tomto případě služba zákazníkovi a oprávněný zájem správce a zákazníka.
 • Správce neprovádí automatické rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

3) Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, a dále ještě po dobu 3 let, ledaže po skončení této doby dosud trvají povinnosti archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
 • Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu nebudou po odvolání souhlasu nadále uchovávány.

4) Zpracovatel a další příjemci osobních údajů

 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné orgány v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

5) Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v Nařízení GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s Nařízením, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, podrobnější informace lze nalézt na stránkách ouuo.cz.

Naši partneři

SKI & BIKE CENTRUM NOVODVORSKÁ

PŮJČOVNA VEŠKERÉHO LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ
PROFESIONÁLNÍ SERVIS LYŽÍ A VÁZÁNÍ
PRODEJ LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ

Široký výběr bot a lyží všech kategorií, včetně VIP a závodních modelů
Velký výběr dětského lyžařského vybavení
Přilby, páteřáky, hole, obaly
Půjčujeme veškeré lyžařské vybavení
Možnost zapůjčení od 24 hodin až na celou sezónu
VIP půjčovna - lyže z top řad výrobců, které najdete i v naší prodejně

Kontakty